Berta-Szalóki Sára

Mi történik miután a gyermekek kirepültek a fészekből?

Az életciklus személet a család fejlődését szakaszok sorozatára tagolja, melyeken a család áthalad. Természetesen nem minden családnál egyformán zajlanak le ezek a változások, mégis egy hasznos műveleti keretet ad a családokról való gondolkozáshoz. Különféle szerzők különböző számú életciklust különböztetnek meg modelljeikben. Az egyéni életciklus a családi életcikluson belül zajlik, és a kettő folyamatos kölcsönhatásban áll egymással. Mindegyik szakasznak megvannak a maga speciális feladatai (ahogy azt már bemutattuk az első gyermek születéséről szóló cikkünkben), önmagában is teljes egész, viszont egyben a következő szakasz alapja is – így ha nem sikerül kiteljesíteni az adott periódus fejlődési feladatát mielőtt a következőbe lépünk, akkor a fejlődés elakadhat, eltorzulhat. Nem arról van szó, hogy egy kompetens család stressz mentesen halad végig az életszakaszokon, hanem arról, hogy kellően rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodva a változásokhoz egy újfajta egyensúlyt hozzon létre.

Azt az időszakot szeretném bemutatni, amikor a gyerekek már kirepültek a családi fészekből, és a szülőknek újra kell értékelniük kapcsolatukat. A magukra maradó aktív szülők megkönnyebbülhetnek, hiszen a gyerekek elköltözésével lényegesen csökken a felelősség, valamint az anyagi és fizikai megterhelés. A szülői feladatok háttérbe szorulásával új lehetőségek jelenhetnek meg. Kiteljesedhetnek szakmailag, egzisztenciálisan, új célokat tűzhetnek maguk elé, több idejük jut egymásra, addig meg nem valósult terveikre.

Ebben az életszakaszban is jelentkezhetnek konfliktusok, nehézségek. Egyrészt a szülői szerep helyén űr keletkezik, az eddig beszédtémát, feladatot jelentő gyermekek távozása felszínre hozhat számos olyan konfliktust, amit korábban elnyomott a gyerekek jelenléte, feszültséget okozva a párkapcsolatban. Másrészt szembe kell néznie a pár mindkét tagjának azzal, hogy már nem húsz évesek – mind a férfinél, mind a nőnél megjelennek a korral járó testi-lelki változások – azaz párjukon is nyomot hagyott az idő, már nem ugyanaz, mint aki akkor volt, amikor utoljára kettesben éltek (a gyerekek születése előtt).

Ennek az időszaknak a jellemzője a visszatekintés is – milyen eredményeket értek el a gyermeknevelés, a karrier, az anyagi javak, és a párkapcsolat területén. Ez a visszatekintés sokszor egyfajta krízist okoz (életközépi válság), azonban lehetőségként is szolgálhat ahhoz, hogy az ember új irányba mozduljon el, változtasson életén, kapcsolatain.

Ez a változás félig-meddig szükségszerű is, hiszen a már fiatal felnőtt gyerekeikhez, nekik a kialakulófélben lévő családjukhoz is ki kell alakítani egy újfajta viszonyulást. Ez új szerepekkel is jár: anyós-após, aztán később nagyszülő. A gyerekekkel egy partneri kapcsolat jöhet létre. Ezzel kapcsolatban számos kérdés merülhet fel, amit mind a szülőknek, mind a gyerekeknek meg kell válaszolniuk, és azon igyekezni, hogy egy mindkét fél számára elfogadható megoldás szülessen:

  • milyen távol fognak a gyerekek lakni?
  • mennyi időt szeretnének együtt tölteni?
  • mennyire folyhatnak bele a gyerekeik életébe – azaz beleszóljanak-e és mibe, ha nem kérték ki a véleményüket?
  • szeretnék-e anyagilag támogatni a gyereküket? ő ezt elfogadja-e?

A rokoni kapcsolatok újragondolásához tartoznak a saját időssé vált szülők kezelése, gondozása is. Jellemzően ez az az életszakasz, amikor a szülők már támogatásra (fizikai, lelki de akár anyagi is) szorulnak. Ahogy telik az idő, előbb-utóbb szüleik elvesztésével is szembe kell nézniük. A gyász feldolgozása, a saját gyerekszerep elengedése nehéz lehet. Ideális esetben ugyanakkor ez a látszólag kiüresedett állapot lehetőséget biztosít új szerepek, érdeklődési területek, kapcsolatok felderítésére. Mindarra, amire a gyermeknevelés mozgalmas és felelősségteljes éveiben nem nyílt lehetőség, most jut idő és energia.

Több idő és energia juthat a munkára, a karrier építésére, kiteljesítésére. Emellett több szabadidő is keletkezik, amivel kezdeni lehet valamit: hobbi megtalálása, olyan tevékenységekkel való foglalkozás, amik örömet adnak. A baráti kapcsolatok felelevenítésére, ápolására is több idő jut. Emellett a párnak az egymásra fordítható ideje is megnő.

Összességében elmondhatjuk, hogy ez egy mozgalmas, változásokkal teli életszakasz, ami természetesen nem mentes a feszültségektől sem. Amennyiben azonban a családnak sikerül lépést tartania a változásokkal, illetve a családtagok változó igényeivel, akkor létrejöhet egy újfajta egyensúly. Ha azonban a nehézségeken nem sikerül úrrá lenni, akkor ez a folyamat elakadhat. Adott esetben szükség lehet terapeuta segítségére, aki elősegíti a pár újraközeledését, illetve az újfajta családi kapcsolatok kialakítását.

Végezetül engedjék meg, hogy ajánljak egy filmet,
ami véleményem szerint nagyon szépen ábrázolja a pár újraközeledését,
a régi tűz felszítását.
Ez a film a Hope Springs (magyar címe: Amit még tudni akarsz a szexről),
Meryl Streep és Tommy Lee Jones főszereplésével.

www.csaladesparterapia.hu | Copyright © 2013-2016. Minden jog fentartva! | Jogi nyilatkozat | Az oldalon található tartalom kizárolagos tulajdonosa a Complexpert Kft.